Volg je eigen pad

Het leven wordt ons gegeven. We groeien op en leren van onze ouder(s), verzorger(s), leerkrachten en andere belangrijke personen. De belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren en ontwikkelen zijn veiligheid en vertrouwen. Dat geldt in iedere levensfase, op iedere plek en in iedere context. Daarnaast doet iedereen dat in een eigen tempo, op een eigen wijze en binnen de mogelijkheden.

Naarmate we ouder worden ervaren we gebeurtenissen en situaties die ons raken. We merken dat. Ze doen ons wankelen, we voelen ons kwetsbaarder en krijgen lichamelijk klachten. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar altijd. Het is vervolgens de vraag of we het vertrouwen in ons zelf en plezier in het leven te behouden.

Als dat moeizaam gaat is het fijn als er iemand is die naar je luistert, meedenkt, helpt om inzicht te krijgen in jouw levenslessen en onderzoekt wat er nodig is om wel een volgende stap te zetten in je persoonlijke ontwikkeling. Dat is een bewustwordingsproces dat zelfkennis en zelfvertrouwen vergroot.

Stapje voor stapje komen we dichter bij onszelf, dichter bij onze innerlijk kracht. Het vlammetje van kracht geeft licht. We beseffen dat we er toe doen. Dat het oké is zoals we zijn met onze kwaliteiten en valkuilen. Pas als we ons zelf volledig accepteren komt er rust. Innerlijke rust en daarna ruimte. Ruimte voor liefde.