Wie ben ik?

Van kinds af aan is Ellen Metselaar geïnteresseerd in haar medemens. Ze wil graag dat het goed gaat met de ander. Iemand helpen of iets leren komt recht uit haar hart.

Na de middelbare school volgde ze een lerarenopleiding, maar met het diploma op zak liep ze vast: ze durfde niet voor de klas te staan…
Daarom maakte haar loopbaan een omweg. Via de sociale zekerheidssector, personeelswerk en het beoefenen van topsport kwam ze alsnog in het onderwijs terecht.
Haar zelfvertrouwen was gegroeid en vervolgde ze haar pad.

Ze ontwikkelde zich tot kindercoach, specialiseerde zich daarna in kinder- en jeugdtherapie en startte praktijk de Dijk. Vaak kwamen de thema’s veiligheid, vertrouwen en rouw aan bod.
Met veel enthousiasme, zorg en aandacht begeleidde ze de kinderen en jongeren naar een leven waarin ze zelf weer hun uitdagingen aandurfden. Na vele levenslessen, trainingen, workshops en sessies is ze een nieuwe uitdaging aangegaan: het coachen van volwassenen.

Ellen straalt rust uit en geeft de cliënt het vertrouwen dat het goed komt.